Văn nghệ xứ Đoài

Trang thơ

Nguyễn Đăng Thành- bình thơ Nhất Dương

ĐỌC THƠ NHẤT DƯƠNG  ĐĂNG THÀNH   Anh tên thật là Nguyễn Dương, còn Nhất Dương là bút danh do người bạn thơ Thế Mạc gọi, rồi thành quen; Nhất Dương

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.